Huidige status Villa Boerebont 

In september 2023 werd bekend dat Villa Boerebont en De Moerbei financieel in zwaar weer verkeerde. Er zijn diverse scenario’s onderzocht waaruit is voortgekomen dat er een gecontroleerde zorgoverdracht zal plaats vinden aan een andere zorgaanbieder.  Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Breda heeft in december 2023 het besluit genomen dat ze hieraan ondersteuning en medewerking geven.

Villa Boerebont heeft ongeveer 85 (ambulant) bewoners die begeleiding krijgen. Daarnaast nemen er ongeveer 90 cliënten deel aan de dagbestedingsactiviteiten. In belang van onze bewoners, ambulante bewoners en deelnemers wordt dit proces met zorg gedragen en is de continuïteit van de zorg geborgd. Aanmeldingen en intakes worden in behandeling genomen en plaatsen is mogelijk, ook voor langere tijd. Dit is mogelijk omdat gedurende het proces van overname er zorginhoudelijk geen verandering zal plaats vinden.

Momenteel vinden de afrondende besprekingen plaats met de zorgaanbieder met wie de gecontroleerde zorgoverdracht wordt uitgevoerd. De verwachting is dat eind April de toekomst van Villa Boerebont en de overname partner bekend zal zijn. Hierover zal een update volgen.

Heb je een verslaving waarvoor je opgenomen gaat worden, of kom je binnenkort uit de kliniek? Voor veel mensen is de overgang van een opname naar zelfstandig wonen te groot, met terugval als gevolg. 

Villa Boerebont signaleert al enkele jaren een tekort aan passend aanbod van beschermd wonen voor jongeren en jongvolwassenen met een verslavingsachtergrond. Met name het vervolgtraject, passend en aansluitend op een klinische opname ontbreekt. Het gebrek aan een passend vervolgtraject resulteert in te veel gevallen in terugval, waardoor ze vaak terecht komen in een draaideur situatie, vaak zonder reële kans op herstel.

Wij hopen hier een verschil in te kunnen maken. 

Blink Breda biedt 16 plaatsen beschermd wonen in twee groepen van maximaal 8 bewoners aan (jong)volwassenen die aan hun herstel willen werken na een klinische opname wegens verslavingsproblematiek. 

Naast clean blijven is een van de doelstellingen van BLINK is het bieden van perspectief aan bewoners, zo ook perspectief op participatie, scholing en arbeid, zelfstandig wonen, etc. Om een goede overgang te hebben, van de gestructureerde dag invulling in de kliniek, naar een vrijere dag invulling die hoort bij een ‘normaal’ dagelijks leven, hebben we een programma waar verplichte onderdelen inzitten, maar daarnaast natuurlijk ook vrije tijd. We vinden het belangrijk dat het jouw eigen traject is en jouw inbreng is noodzakelijk. We willen je gericht begeleiden naar zelfstandigheid maar daar zal je ook zelf een sturende rol in hebben.

De groepsgenoten helpen elkaar ook verder en motiveren elkaar door middel van groepsgesprekken en door samen naar meetings te gaan.

BLINK is door AfkickkliniekWijzer geselecteerd voor hun overzicht beste safehouses in Nederland!

Klik op de afbeelding of hier om naar de site te gaan.

24 UURS BESCHERMD WONEN

GECLUSTERD WONEN IN DE WIJK

AMBULANTE BEGELEIDING

DAGBESTEDING & ACTIVERING

GEDRAGSDESKUNDIGE