Villa Boerebont signaleert al enkele jaren een tekort aan passende capaciteit van beschermd wonen voor jongeren en jongvolwassenen met een verslavingsachtergrond. Met name het vervolgtraject, passend en aansluitend op een klinische opname ontbreekt. Het gebrek aan een passend vervolgtraject resulteert in te veel gevallen in terugval, waardoor jongeren vaak terecht komen in een draaideur situatie, vaak zonder reële kans op herstel. Wij hopen hier een verschil in te kunnen maken.

Een van de doelstellingen van BLINK is het bieden van perspectief voor bewoners, zo ook perspectief op participatie, scholing en arbeid. Om een goede overgang te hebben van de striktere dag-invulling in de kliniek naar een vrijere dag-invulling die hoort bij een ‘normaal’ dagelijks leven, hebben we een programma waar verplichte onderdelen inzitten, maar ook vrije tijd.

Onze locatie in Breda, biedt 16 plaatsen beschermd wonen (2 groepen van max 8 bewoners) aan jongeren en volwassenen vanaf 18 jaar die aan hun herstel willen werken na een klinische opname wegens verslavingsproblematiek.

Met dank aan communicatiebureau Spicy voor het maken van de video en aan Donnie Bless voor zijn medewerking.

Iedere bewoner van BLINK is verplicht om te werken aan een zinvolle daginvulling. In de meeste gevallen zal dit eerst plaatsvinden binnen een van de werk/activeringsplekken van De Moerbei maar er kan ook toegewerkt worden naar (vrijwilligers)werk of een studie.

Begeleiding: BLINK is een locatie waar 24 uur per dag begeleiding geboden wordt. Dit betekent dat er zowel overdag als s ’nachts begeleiding aanwezig is. Hiernaast is te allen tijde een telefonische bereikbaarheidsdienst beschikbaar, welke buiten kantoortijden oproepbaar is in geval van een incident of calamiteit. Woonbegeleiding beschikt over specifieke expertise en interesse op het gebied van verslaving. Jaarlijks vindt bijscholing plaats.

Persoonlijk begeleider: Iedere bewoner heeft naast de ondersteuning op de woongroep een persoonlijk begeleider die samen met de jongere het traject en zorgplan uitzet en bewaakt.

Gedragsdeskundige: Aan BLINK is de gedragsdeskundige van de stichting verbonden. De gedragsdeskundige beoordeelt de zorgplannen, is beschikbaar voor consultatie, kijkt mee en adviseert bij complexe casuïstiek.

BESCHERMD WONEN

VERSLAVINGSZORG

DAGBESTEDING & ACTIVERING

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

GEDRAGSDESKUNDIGE