WERKWIJZE

Het creëren van een veilige thuisbasis met persoonlijke aandacht is de eerste pijler van Blink. Deze wordt vormgegeven door een woonsituatie waar een klein vast team van begeleiders werkt. Oprechte betrokkenheid is een van de grootste succesfactoren van de Stichting. Wij zijn van mening dat iedereen uniek is, niet alleen de bewoners die wij begeleiden. Binnen het team is er ruimte om gebruik te maken van individuele kwaliteiten, met nabijheid en authenticiteit als gevolg.  

Hiernaast worden de bewoners ondersteunt door persoonlijk begeleiders die samen met hen een plan opstellen en daarmee de route uitstippelen om bij het gewenste eindpunt te komen. Dit vormt de tweede pijler van de Stichting, individuele begeleiding. 

Onze ervaring leert dat het voor ieder mens van wezenlijk belang is om zinvolle dag invulling te hebben. Dit kan bijvoorbeeld school of (vrijwilligers)werk zijn. Door omstandigheden is dit regelmatig (tijdelijk) niet mogelijk. In dat geval wordt er door onze Stichting dagbesteding en/of activering aangeboden op verschillende interessegebieden. Een zinvolle dag invulling is dan ook onze derde pijler.  

Omdat Blink een locatie is waar we met een zerotolerancebeleid werken op het gebied van drugs- en alcoholgebruik maken we gebruik van urinecontroles, blaastesten en kamercontroles. Veel bewoners geven aan dat dit een goede stok achter de deur is om niet terug te vallen in gebruik.