Geclusterd Wonen in de Wijk (GWW)

Binnen Villa Boerebont streven we ernaar dat iedereen zijn plek in de maatschappij vindt, zo zelfstandig mogelijk. De stap naar zelfstandige huisvesting is soms nog te groot vanuit de woongroep. Veel bewoners vinden het fijn om een tijd in een begeleide omgeving te kunnen oefenen met zelfstandig wonen en het zelfstandig omgaan met je verslaving. Wij hebben een aantal kleinschalige woonlocaties waar een paar keer per week begeleiding komt, maar waar de nadruk meer ligt op zelfstandigheid. Onderling worden er afspraken over de intensiteit van de begeleiding gemaakt (dit is mede afhankelijk van de indicatie) In geval van nood is er een 24-uurs bereikbaarheidsdienst waar gebruik van gemaakt kan worden bij calamiteiten.

De minimale leeftijd voor het wonen op deze locaties in de wijk is 18 jaar. In deze huizen wonen 3 of 4 jongeren die zich vaak meer op hun eigen leven richten dan op een groepsproces. Wonen op een van onze Geclusterd Wonen in de Wijk locaties vraagt enige zelfstandigheid en motivatie.

Persoonlijk begeleider: Iedere bewoner heeft naast de ondersteuning op de woongroep een persoonlijk begeleider die samen met jou het traject en zorgplan uitzet en bewaakt. 

Gedragsdeskundige: Aan BLINK is de gedragsdeskundige van de stichting verbonden. De gedragsdeskundige beoordeelt de zorgplannen, is beschikbaar voor consultatie, kijkt mee en adviseert bij complexe casuïstiek. 

Stage: Naast woon- en persoonlijk begeleiders wordt gewerkt met de inzet van een of twee stagiaires. HBO studenten van AVANS die een opleiding Social Work volgen MWD of SPH, derde leerjaar. Hiervoor wordt een minimumleeftijd gesteld van 21 jaar. 

Ervaringsdeskundige: Naast de woonbegeleiding zal er een ervaringsdeskundige aanwezig zijn binnen het team. Deze zal ook meedoen met de dagelijkse activiteiten. Ook zal de ervaringsdeskundige met de bewoners meegaan naar meetings. Een ervaringsdeskundige heeft een afgeronde opleiding op minimaal mbo-niveau richting zorg en welzijn.  De ervaringsdeskundige bekend is met de twaalf stappen programma en kan daarin begeleiding bieden.